Välkomna

Angående Covid-19:

Enligt nya regler från Folkhälsomyndigheten är det tillåtet att ha lunchbuffé så länge det inte leder till trängsel och köer.

Vi har gjort följande åtgärder:

-Tagit bort sittplatser för att skapa större avstånd mellan borden.

-God hygien i kök och bland personal samt desinfektion av handtag, kortläsare osv flera gånger per dag.

-Serveringsbestick och dylikt byts ofta.

Vad ni kan göra som gäster:

-Tvätta händerna noggrant innan ni tar mat.

-Använd gärna handspriten vi placerat vid kassan.

-Håll armlängds avstånd till varandra i kön och i buffén .

-Kom gärna innan 11:00 eller efter 12:00 för att minska köbildning, framförallt vid handfaten.

Christos med personal